Click to listen highlighted text!

Am 26. März 2024 haben 44 engagierte Schülerinnen und Schüler unserer 7. Klassen im tschechischen Rumburk einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Gemeinsam haben sie sich an der Wiederaufforstung eines durch Borkenkäferbefall und Klimawandel geschädigten Waldstücks beteiligt und dabei fast 1000 Jungbäume gepflanzt.

Die Aktion begann mit einer kurzen theoretischen Einführung durch die Herren Kratochvil und Klatovsky – Mitarbeiter von Lesy ČR – um das Verständnis für die Bedeutung von Wald und Umweltschutz zu vertiefen. Anschließend machten sich die Schülerinnen und Schüler an die Arbeit: Sie hackten mühsam Löcher an den markierten Stellen, setzten die jungen Tannen ein und verdichteten den Boden um sie herum. Es war eine körperlich sehr anstrengende Aufgabe, aber die Schülerinnen und Schüler empfanden es als äußerst erfüllend, einen konkreten Beitrag zum Schutz unserer Umwelt zu leisten.

Diese Aktion dient auch als Wiedergutmachung für unser Skilager im tschechischen Riesengebirge im Januar. Als Klimaschule verzichten wir zwar auf die lange Reise in die Alpen, sind uns aber bewusst, dass wir während der im Sportlehrplan geforderten Skiausbildung teilweise auf Kunstschnee zurückgreifen müssen.

Als Belohnung für ihren Einsatz und ihre Mühe genossen die Schülerinnen und Schüler am Ende des Tages ein gemeinsames Mittagessen im Wald. Es war nicht nur eine Mahlzeit, sondern auch eine Gelegenheit, das Erlebte zu reflektieren und die Bedeutung gemeinschaftlicher Aktionen für unseren Planeten zu würdigen.

Ein positiver Nebeneffekt war selbstverständlich auch, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Tschechischsprachkenntnisse erneut außerhalb der Unterrichtsräume anwenden konnten. Besonderen Dank in diesem Zusammenhang Sebastian und Vaclav für Ihre sprachliche Unterstützung.

Wir sind stolz auf das Engagement und die Initiative unserer Lehrer und Schüler und danken allen Beteiligten für ihren Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft.

 

Dne 26. března 2024 významně přispělo k ochraně životního prostředí 44 angažovaných žáků našich 7. tříd v Rumburku. Společně se podíleli na obnově lesa poškozeného kůrovcem a klimatickými změnami a vysadili téměř 1000 mladých stromků.

Akce byla zahájena krátkým teoretickým úvodem pana R.Kratochvíla a K.Klatovského – zaměstnanců LČR – k prohloubení a pochopení významu lesů a ochrany ŽP. Poté se studenti pustili do práce: na vyznačených místech pečlivě vykopali díry, zasadili mladé jedle a utemovali půdu kolem. Byl to fyzicky velmi náročný úkol, ale naše studenty mimořádně naplňovalo moci konkrétně přispět k ochraně našeho ŽP.

Odměnou za nasazení a snahu si žáci na závěr dne užili společný oběd v lese. Nebyl to jen táborák a možnost opéct si vuřty, ale také příležitost zamyslet se nad zážitkem a ocenit důležitost společné akce pro naši planetu. Na závěr se žáci ještě dozvěděli něco o lesních živočiších a mohli slyšet zvuky z vábniček některých lesních zvířat – za to patří dík panu Z.Machovi.

Pozitivním vedlejším efektem bylo také to, že studenti mohli své znalosti českého jazyka využít i mimo vyučování. V této souvislosti patří zvláštní poděkování Sebastianovi a Václavovi za jejich jazykovou podporu. Jsme hrdí na odhodlání a iniciativu našich učitelů a studentů a děkujeme všem zúčastněným za jejich příspěvek k udržitelnější budoucnosti.

Click to listen highlighted text!