Click to listen highlighted text!

Kennenlernen unserer Partnerschule

Posted By on April 26, 2017

Am Dienstag und am Mittwoch, den 25. und 26.4.2017, waren wir mit unseren 8. Klassen zum Projekt unserer Partnerschule in Frýdlant eingeladen. Wir haben an verschiedenen Aktivitäten teilgenommen, die für uns die Lehrerinnen und Schüler der 8. Klassen vorbereitet haben. Zuerst haben wir unsere Mitschüler kennen gelernt, dann haben wir uns in 4 Gruppen eingeteilt und haben gemeinsam mit den tschechischen Schülern gearbeitet. Wir haben zum Beispiel Plakate über Frýdlant und Zittau oder über Aktivitäten in den Jahreszeiten gebastelt, wir haben Armbänder verflochten oder tschechische und europäische Münzen und Banknoten verglichen und eigene entworfen und gemalt. An dem zweiten Tag haben wir am Anfang noch das Rathaus, den Aussichtsturm und Museum Špitálek besichtigt. Am Ende haben wir auch leckere Erfrischungen bekommen, die die Schüler und Lehrerinnen selber vorbereitet haben. Es waren zwei schöne Tage, in denen wir nicht nur unsere Partnerschule näher kennen gelernt haben, sondern auch die Stadt Frýdlant.


V úterý a ve středu 25. a 26. 4. 2017 jsme byli pozváni s našimi 8. třídami na projekt do naší partnerské školy do Frýdlantu. Zúčastnili jsme se nejrůznějších aktivit, které si pro nás připravily paní učitelky a žáci 8. ročníků. Nejdříve jsme se seznámili se žáky paralelních tříd, poté jsme se rozdělili do 4 skupinek a pracovali jsme společně s českými žáky na přidělených úkolech. Mezi ně patřilo například společné tvoření plakátů o Frýdlantu a Žitavě, o aktivitách v ročních obdobích, pletení náramků z provázků a nebo jsme porovnávali a navrhovali české a evropské mince a bankovky. Druhý den jsme ráno navštívili ještě radnici, vyhlídkovou věž a muzeum Špitálek. Nakonec jsme dostali vynikající občerstvení připravené samotnými žáky a učitelkami. Byly to krásné a přínosné dva dny, kdy jsme blíže poznali jak naši partnerskou školu, tak město Frýdlant.

Schreibe einen Kommentar

Click to listen highlighted text!